Wie of wat is ZooTr@ack ?

     

Home     Missing links    

Voor het vak biologie zijn leuke, zinvolle en leerzame sites te bezichtigen.
Je vindt hieronder heel veel sites waarop heel veel links te vinden zijn naar weer andere sites.
Het kan zijn dat de link niet meer bestaat. Deze pagina wordt namelijk niet frequent ververst of gecontroleerd.
schoolvakken - pagina
De pagina om verder geholpen te worden per schoolvak
http://schoolvakken.pagina.nl
biologie - pagina (dochter van)
algemeen
Alles, maar dan ook (bijna) ales over biologie
biologie.pagina.nl
biologie
algemeen
Informatie voor elk wat wils, zie ook de vele links.
http://www.bioplek.org
profielwerkstuk
praktijkopdrachten
Gericht op scholieren van het studiehuis, bedoeld om informatie aan te bieden die scholieren kunnen gebruiken bij het maken van profielwerkstukken en praktijkopdrachten. De onderwerpen zijn opgedeeld in bosbouw, natuurbeheer en aardwetenschappen. Ook aanwezig is een vraagbaak, waar vragen gesteld kunnen worden over de onderwerpen. De vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord. Op de pagina zal een meest gestelde vragenlijst worden bijgehouden.
http://www.larenstein-velp.net/studiehuis
biologie - digitale school
algemeen
Een schoolsite voor biologieleraren en HAVO VWO leerlingen
http://digischool.bart.nl/bi/bilok.htm
biotechnologie
algemeen
Allerlei informatie over biotechnologie.
http://www.biotechnologie.net
profielwerkstuk
Hulp bij het maken van een profielwerkstuk. Je kunt op deze site terecht  en vind er tekst en uitleg over over hoe je onderzoek kunt doen. Ook kun je on-line hulp vragen. Behalve complete werkstukken kun je op gang geholpen worden als je het even helemaal niet meer ziet zitten.
www.profielwerkstuk.nl
anatomie
 
Wil je meer weten over de anatomie van de mens?
http://www.innerbody.com
biologie
algemeen
Ga naar het Internet-biologie-lokaal als je informatie wilt over (onder andere) hoe je een proefverslag maakt , hoe je een interview moet afnemen , hoe je met een microscoop werkt , hoe je een tekening moet maken , hoe je een werkstuk moet maken .
Ook kun je op deze site vragen vinden over allerlei onderwerpen om te oefenen.
Voor docenten zijn aardige tips en lessuggesties te vinden.
 
http://members.tripod.lycos.nl/hetbiologielokaal/index.html
hart
De binnenkant van je hart, en nog veel meer.
sln.fi.edu/biosci/heart.html
anatomie kikker
Een kikker ontleden doe je natuurlijk niet zelf maar laat je een ander doen
george.lbl.gov/ITG.hm.pg.docs/dissect/info.html
cellen
Alles over cellen
 
http://ontwikkel.thinkquest.nl/~kl061/cellen/klas_cellen.htm
biologie
algemeen oefenen
Bio-web een online website voor leerlingen met oefenmogelijkheden (HAVO/ VWO)
http://ontwikkel.thinkquest.nl/~kl061/klas.htm
biologie - onderwijs
Een schoolsite voor VMBO leerlingen
http://www.helinium.nl/lokalen/bi/index.html
huid
Deze pagina gaat heel gedetailleerd in op de samenstelling van de verschillende huidlagen en hun functies binnen dit geheel.
www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/59.html
huid
Deze pagina gaat voornamelijk in een eenvoudige en overzichtelijke manier in op de opbouw van de huid de functie van de huid en de verzorging die de huid nodig heeft. Ondanks dat deze pagina een reclame pagina is voor verzorgingsproducten voor de huid, geeft deze toch de essentiële informatie over de huid zeer duidelijk weer.
www.dermolin.com/huid/huid1.php3
huid
Dit is eveneens een reclamepagina voor huidproducten, maar ook deze pagina bevat duidelijke en eenvoudig weergegeven basisinformatie over de huid. Bovendien is aan deze pagina nog een verhelderende animatie toegevoegd die de verschillende functies van de huid laat zien.
www.dr-vanderhoog.nl/dhd-algemeen.htm
huid
Op deze pagina staat veel basisinformatie over de huid, maar in vergelijking tot de vorige twee adressen, duikt deze net even iets verder in het onderwerp.
www.huidinfo.nl/huid.html
huid
Een heel goede site voor leerlingen met uitgebreide informatie over de huid. Bovendien is de informatie overzichtelijk en eenvoudig weergegeven zodat de leerlingen begrijpen wat er staat. Bovendien kan aan het einde de kennis ook nog getest worden. Bij de verschillende onderwerpen over de huid staan tevens links naar aanverwante sites die nog iets verder op het specifieke onderwerp in gaan.
www.teleacnot.nl/sites/biobits/onderbouw/huid.shtml
huid
Deze site geeft summier informatie over de huid. In principe zijn alleen de belangrijkste weetjes over de huid hier te vinden. Het geheel is nog wel aangekleed met een overzichtsplaatje van de huid.
www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/ 02032bzintuigen/de_huid.htm 
huid
Deze pagina geeft ook alleen de belangrijkste informatie over de huid weer. Het leuke hieraan is wel dat er op een paar alledaagse verschijnselen wordt ingegaan zoals koude en warmte.
www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/huid.htm
huid
Deze site geeft veel informatie over de huid. Het nadeel is alleen wel dat er voor leerlingen misschien het taalgebruik wel wat aan de moeilijke kant is.
www.huidarts.com/dehuid
huid
Deze pagina geeft veel informatie over de huid. Het nadeel is alleen wel dat er veel tekst staat dat het lezen en het verwerken ervan niet makkelijk maakt.
www.consumed.nl/cme/categorie.php?category=huid
huid
Een site met informatie over wat de huid is en over de verschillende gradaties van verbranding van de huid.
http://www.brandwonden.nl/node.php?nid=34
zenuwstelsel
Ondanks dat dit een reclamepagina is, staat in het eerste deel duidelijke en overzichtelijke informatie over wat het zenuwstelsel is en hoe het werkt.
www.kruidenvrouwtje.nl/zozitdat/zenuwstelsel.htm
zenuwstelsel
Deze pagina geeft de werking van het centrale zenuwstelsel op een eenvoudige manier weer. Het verhaal is geïllustreerd met verschillende plaatjes en bovendien is er nog een toets waarmee je je kennis kunt testen en zijn er links naar andere pagina’s. 
www.teleacnot.nl/sites/biobits/onderbouw/ centraal_zenuwstelsel.shtml
zenuwstelsel
Een zeer uitgebreid verhaal over het zenuwstelsel. Niet alleen het zenuwstelsel van de mens komt hier aan bod, maar ook het zenuwstelsel van lagere dieren. Bovendien gaat men in op de ontwikkeling van het embryonale zenuwstelsel en het vervoer van prikkels.
 www.homepages.hetnet.nl/~b1beukema/zenuwstelsel.htm
zenuwstelsel
Deze pagina gaat in algemene zin in op het zenuwstelsel. Hier kan men vinden hoe het zenuwstelsel opgebouwd is en hoe het werkt.
www.proto.thinkquest.nl/~llb278/ pages/het_zenuwstelsel1.htm
zenuwstelsel
Een zeer overzichtelijke site die op een eenvoudige manier veel informatie geeft en dit bovendien aansterkt met plaatjes en animaties.
www.digischool.nl/bioplek/animaties/zenuwstelsel/ centraalzenuwstelsel.html
zenuwstelsel
Deze site gaat op een eenvoudige manier in op de werking van het zenuwstelsel. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en illustraties probeert men een inzicht te geven in de werking van het zenuwstelsel.
home.wanadoo.nl/hoewerkthet/biologie/zenuw.html
zenuwstelsel
Een site die eenvoudig en op een overzichtelijke wijze de ontwikkeling van de hersenen weergeeft.
www.teleacnot.nl/sites/biobits/bovenbouw/ hersenontwikkeling.shtml
zenuwstelsel
Op deze pagina wordt eenvoudig en puntsgewijs uitgelegd wat het zenuwstelsel is en wat het doet.
www.members.lycos.nl/stomps28/newpage12.html
voeding
 
http://www.voedsel.net/
voeding
 
http://digitaalbrussel.vgc.be/webpages/thema/welzijn_gezondheid/voeding/driehoek.html
voeding
 
http://www.vig.be/doc/voeding/VO_drieh_wat.html
voeding
 
http://voeding.pagina.nl/
voeding
 
http://www.eettest.nl/
voeding
 
http://www.physique.nl/kenniscentrumvoeding.htm
voeding
 
http://www.vitamine-info.nl/
voeding
 
http://vitamine.pagina.nl/
skelet
 
http://www.student-manual.com/study/subjects/medical/anatomy.htm
inleiding biologie
 
http://www.geocities.com/theobio2003/vmbo3.htm
inleiding biologie
Het maken van een preparaat.
http://www.digischool.nl/bioplek/techniekonderbouw/preparaat.html
inleiding biologie
De onderdelen van de microscoop oefenen
http://www.digischool.nl/bioplek/techniekonderbouw/microscoop.html
wortels, stengels, bladeren
Algemene  informatie over de functie van wortels stengels en bladeren. Met leuke extra informatie en plaatjes. Goede basisstof informatie, luid en duidelijk uitgelegd. Is in simpele leerlingen taal geschreven en maakt de redelijk saaie tekst in boek leuker en aantrekkelijker.
De site is te gebruiken als verduidelijking van de basisstof, een huiswerkopdracht of sponsopdracht voor de leerlingen die voorlopen op schema.
 
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl063/html/Planten.htm
wortels, stengels, bladeren
Deze site bevat een interactieve toets met plaatjes. Het gaat hier om meerkeuze vragen waarbij de leerling steeds het goede antwoord moet aanklikken.
Als het goede antwoord aangeklikt wordt, dan verschijnt er een kruisje( x) in dat hokje, is het antwoord niet goed, dan verschijnt er een O-tje.
De site is goed te gebruiken als oefentoets en het voordeel is dat de leerlingen zelf gelijk kunnen zien wat goed en wat fout is. Dus, je hebt geen nakijkboekjes meer nodig en hoef je niet als docent constant te helpen.
 
http://www.trq.nl/school/B1201OT01.php
wortels, stengels, bladeren
Deze Site geeft duidelijk aan wat het nut is van fotosynthese en op een eenvoudige manier wordt dit moeilijke onderwerp duidelijk in beeld gebracht. Dit alles wordt verduidelijkt door illustraties. Er staat een leuke opdracht bij waardoor de leerlingen zullen beseffen hoe bijzonder fotosynthese is.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/fotosynthese.htm
wortels, stengels, bladeren
In het kort met kleine animatie wordt op een aandachttrekkende, speelse manier getoond en verteld wat de functie is van het afvallen van bladeren. Waarom moet een blad vallen en hoe gebeurt dat?
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/afvallende_bladeren.htm
wortels, stengels, bladeren
Dit is een site over de kenmerken van een waterplant, het is leuk uitgelegd en met een werkblad erbij kunnen de leerlingen er veel van leren.
Ze gaan echt redelijk diep in op de waterplant.
 
http://www.angelfire.com/id/plantage/hydrofyt.html
wortels, stengels, bladeren
De paardebloem, op deze site staat alles over de paardebloem.De informatie is vergelijkbaar met die uit flora, maar dan alleen uitgebreider. Op deze site kunnen de leerlingen heel mooi de stengels, wortels en bladeren van alle hoeken bekijken. 
De bouw, voortplanting en ecologie ervan wordt ook behandeld.
 
http://members.lycos.nl/IVNAlphen/taraxacum/paardebloemen.htm
wortels, stengels, bladeren
Dit is min of meer een bovenbouw site over de ‘snelwegen in een plant’. Uitgelegd aan de hand van illustraties. Geeft ook uitleg over hoe de plant zijn water omhoog krijgt naar de bladeren toe. Misschien is deze site daarom juist geschikt, vanwege de uitleg over transport van water van de wortels naar de bladeren toe.
http://www.highlife.nl/archief/1999/1999-5/transport4.html
ordening
Prachtige site.Boeiende informatie en mooie afbeeldingen. De leerlingen zijn er enthousiast over. Vijf hoofddiergroepen(zoogdieren, reptielen, vogels, amfibieën en insecten) worden hier behandeld. De leerlingen krijgen hierdoor beter inzicht in indeling van dieren in groepen.
Van elke hoofdgroep zijn er ongeveer drie of meer voorbeelden weergegeven. (Bijvoorbeeld reptielen, daarvan ziet men slang en salamander.) Je kiest voor een dier van een bepaalde groep en je krijgt de ontwikkeling van dat dier te zien.
Na afloop krijgen de leerlingen de gelegenheid om puzzel in elkaar te zetten door vragen te beantwoorden die te maken met de tekst en afbeeldingen op de site.
Bij elk dier stadium zijn mooie afbeeldingen te zien en de tekst is geschreven op de manier dat het lijkt dat de dieren het zelf vertellen.  Elk dier vertelt alles over zich zelf, althans de weg die wordt afgelegd om groot te worden.
Je kunt de leerlingen hierbij een werkblad laten maken. Bijvoorbeeld dat je ze enkele diernamen meegeeft en die moeten ze met behulp van de site in groepen ordenen
Fraaie site en zeker de moeite waard om hem te bezoeken.
 
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen
ordening
Een leuke site waar heel eenvoudig en aantrekkelijk over de eigenschappen van amfibieën wordt uitgelegd. Het verschil tussen kikker en pad, ontwikkeling van deze twee gevolgd door foto’s zijn een onderdeel van deze site. Ook een salamander wordt hier niet over geslagen.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/amfibieen.htm
ordening
Op deze site wordt uitgelegd waarom dieren doden en daarbij wordt de nadruk gelegd op het feit dat roofdieren geen moordmachines zijn. Op een leuke manier wordt er verteld over enkele verdedigingstechnieken van dieren. De camouflage van enkele diersoorten komt hier aan bod. Beide (camouflage en verdediging) worden ondersteund door voorbeelden en afbeeldingen.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/aanval_en_verdediging.htm
ordening
Op deze site wordt het krijgen van nakomelingen besproken. Een interessante site waar bijvoorbeeld uitgelegd wordt waarom niet alle dieren hetzelfde aantal kleintjes kunnen krijgen en ook even vaak. Er worden drie dieren als voorbeeld genomen hoe ze hun nakomelingen verzorgen.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/dieren_en_hun_jongen.htm
ordening
De indeling van het dierenrijk wordt hier interessant uitgelegd. Verschil tussen gewervelde en ongewervelde wordt besproken, de nadruk wordt gelegd op gewervelde dieren en de indeling in groepen ervan. Op een leuke manier wordt er verteld waarom ongewervelde dieren kleiner zijn.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/gewervelde_en_ongewervelde_dieren.htm
ordening
Hier worden de reptielen onder de loep genomen. Vier voorbeelden van reptielen worden genoemd (slangen, krokodilachtige, hagedissen en schilpadden) met hun kenmerken en afbeeldingen. Hoe de reptielen hun temperatuur regelen staat hier ook bij en de vraag of slangen gevaarlijk zijn wordt hier beantwoord.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/de_reptielen.htm
ordening
De kenmerken, voorbeelden en leuke weetjes over zoogdieren worden hierbij behandeld. Er wordt ook uitgelegd waarom een walvis geen vis is, dit sluit mooi aan bij het practicum over walvissen en vissen.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/zoogdieren.htm
ordening
Waarom en hoe dieren communiceren en verschillende manieren van communicatie worden hier uitgelegd. De bijendans is een van de voorbeelden, ook de kleuren bij rupsen en het sonarsysteem bij walvissen.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/zo_communiceren_dieren.htm
skelet
Skelet in elkaar zetten
Als de leerlingen een beetje theorie gehad hebben, dan kunnen ze interactief aan de slag. Oefenen met de namen van de botten door ze op de goede plek neer te zetten.
Op deze site is een skelet te zien dat in elkaar gezet moet worden en in de rechter hoek    onder aan de pagina zie je de balk TIJD. Die geeft aan hoe snel de leerling is en geeft ook aan wat de beste tijd is tot nu toe. Deze site zou ik aan alle leraren aanraden. Er komen twee vaardigheden aan bod, oefenen met de juiste plek en de namen van de skeletonderdelen.
De leraar kan hierbij een wedstrijdelement in de les gooien. Dat de groepjes van 3 leerlingen bijvoorbeeld het opneemt tegen een andere groepje. Uiteindelijk kunnen ze zien wie er sneller is. Of je kunt zeggen dat de leerling steeds hun tijd verbeteren. Onbewust, speels leren ze heel veel.  
http://www.naturalis.nl
skelet
Memory met illustraties van teengangers.
Tevens kun je op deze site nog een memory-spel vinden en dat gaat over  de skeletbouw van de teengangers. Telkens als je de twee hokken aanklikt met dezelfde inhoud, werk je die hokken weg. Als er geen hokken meer zijn op de pagina laat de computer zien in hoeveel zetten je alles weg gewerkt hebt.
Dit spelletje is goed om te oefenen met het begrip Teengangers. Wat zijn ze en wat zijn de voorbeelden daarvan. Ontzettend leuk.
 
http://www.naturalis.nl
skelet
Het skelet zwaait en vertelt dat je hem nadat ie uit elkaar valt in elkaar moet zetten. Nadat je een poging hebt gedaan en je vindt dat je hem goed in elkaar hebt gezet klik je op knop DONE en dan zegt het skelet wat hij er van vindt.
Is het antwoord goed, dan  krijg je alle namen van de botten te zien. Hierbij kun je zelf als docent een werkblad maken waarop de vertaling staat van Latijnse namen voor botten naar Nederlands. De namen verschijnen in het Latijn en de bedoeling is dat de leerlingen met namen oefenen. Dit kan dus alleen als je ze een foto van een skelet geeft met de vertaling eronder van Latijn naar Nederlands. Door zelf  te vergelijken worden ze gedwongen om aandachtiger te kijken en onderwijskundig gezien is dit een bevorderende methode voor het  ontwikkelen van een langtermijn geheugen.
Is het antwoord fout, dus heb je een skelet fout in elkaar gezet, dan mag je opnieuw beginnen. Het skelet zegt dan heel grappig in het Engels dat je het fout hebt gedaan en dan probeer je het opnieuw.
Deze opdracht kan als huiswerk opdracht gegeven worden of als sponsopdracht gebruikt worden in de klas voor de leerlingen die voor lopen en niks te doen hebben
 
http://www.lhs.berkeley.edu/shockwave/bones.html
skelet
Dansende skeletjes begroeten je bij aankomst op deze pagina. Hierbij vind je beknopt samengevat de inleiding in functies over het skelet.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/geraamte.htm
skelet
Test je kennis van het skelet op deze site.
http://users.bart.nl/~vanschie/Biologie/Updates/updates%20totaal.htm
skelet
Met behulp van deze site oefenen de leerlingen met het leren kennen van beenderen. Maar op een andere manier dan hiervoor. Op de geopende pagina verschijnt er een skelet en vervolgens druk je op OEFENEN. Daarna kun je met de muis op een bepaald skeletonderdeel gaan staan en deze wordt dan belicht en als je dan klikt verschijnt er een naam in het hokje ernaast van dat onderdeel. Maar de bedoeling is niet dat de leerlingen gaan klikken en de namen zien, nee. De leraar deelt de werkbladen uit waarop een afbeelding van het skelet staat.Dit blad moeten de leerlingen van de botnamen voorzien en daarna gaan ze naar deze site.  De bedoeling is dan dat de leerlingen hun antwoorden controleren door gebruik te maken van deze site.
Dus je gaat met de muis staan op een skeletonderdeel en als deze geel, of belicht wordt klik je met je linker muisknop erop en vlak ernaast verschijnt er een naam.
Bij deze site hoort een werkblad met de instructie. Het werkblad heet  werkblad 1.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/spieren_botten/botten.html
spieren
Deze site gaat over spieren. De leerlingen vinden het lastig met de termen te werken zoals biceps en triceps. De mechanisme  waarbij de spieren elkaar werking opheffen heet antagonisme. Het is soms moeilijk om zich visueel voor te stellen hoe dat nou precies werkt.
De leerlingen kunnen met een leuk werkblad van een docent waarbij ze gedwongen worden om goed te kijken heel wat opsteken.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/spieren_botten/antagonisten.html
 
skelet
Op deze site zie je een leuke digitale toets. Dat is het leukste van de site, maar er staan ook wat foto’s  en leerzame teksten.
Het gaat hier om  meerkeuzevragen met telkens vier mogelijkheden. De bedoeling is dat de leerling een van de letters(A,B,C,D) aanklikt en dan geeft  de computer vanzelf aan of het antwoord goed  of fout is. Tevens wordt er elke keer bij het kiezen van wat voor antwoord dan ook(A,B,C of D) een commentaar gegeven. Daarbij krijgt de leerling zijn score in procenten te zien en dat is een optelsom van alle tot nog toe gemaakte vragen.
 
http://members.tripod.lycos.nl/hetbiologielokaal/skelet/skelet.htm
spieren
Op deze site kun je interactief aan de slag om de bouw en de werking van de spier te verkennen. Door telkens op de knop te drukken krijg je de volgende afbeelding te zien die uiteraard met de tekst ondersteund is. 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/spieren_botten/spierfilm.html
spieren
Leuke weetjes en feitjes over spieren. Heel mooi om te lezen of tegen de leerlingen te vertellen. Wist je dat je bij elke beweging minstens 200 spieren…. Lees verder.
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002aeigen-lichaam/van%20uk%20tot%20puk/spier.htm
ecologie
voedselketen
Prachtige site over de opbouw van een voedselketen. Eten en gegeten worden wordt hier heel mooi uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De begrippen producent, consument van 1e, 2e en 3e orde en opruimers worden hier behandeld. Het verschil tussen voedselweb en voedselketen, verlies van energie in de voedselketen en de verklaring waarom de basis van de voedselketen altijd breder is dan de top, komt hierbij ook aan bod.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/voedselketen.htm
ecologie
voedselketen in de waddenzee
Op deze site wordt in het kort de termen ecosysteem, voedselketen en kringloop uitgelegd, dit alles aan de hand van een beschreven voorbeeld en een leuke animatie.
http://zeehondencreche.nl/dutch/milieu/voedslkt.htm
mens en milieu
afvalbestrijding
Hier staan allerlei milieuverontreinigingen beschreven en wat er gedaan wordt om dit te voorkomen. Onder de loep wordt genomen: Bodemverontreiniging, Lozen van afvalwater en er wordt verteld hoe je zelf een compost kan maken, wat daarvan belang is.
http://www.hoogeveen.nl/gemeente/milieu/milieu.htm
 
mens en milieu
afvalverwerking
Een webquest om de afvalberg te bedwingen. Een andere manier om leerlingen op het net begeleiden
http://www.webkwestie.nl/afval/afvalverw.htm
mens en milieu
Onderzoek naar het afval uit de kantine van onze school. Een lesidee.
http://www.nvon.nl/bio/lesidee/afvalschool.html
bloemen, zaden, vruchten
bloembouw
Onderdelen van de bloem, bestuiving en bevruchting worden hier interactief getoond. De afbeeldingen en animaties worden gesteund en nog duidelijker gemaakt door zeer stapsgewijze en duidelijke tekst die in simpele taal is geschreven.
Het tempo van animatie kun je zelf bepalen door op een knop te drukken.
Zeer mooie site.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/planten_dieren/bloem.html
bloemen, zaden, vruchten
zaadverspreiding
Een praktische opdracht om de ongemerkte verspreiding van zaden duidelijk te maken. Het gaat hier om een practicum waarbij je gebruik maakt van de meegenomen aarde die je onder je schoenen meeneemt. In die meegenomen aarde is ogenschijnlijk niks te zien, maar verdere onderzoek zal de tegenstelling bewijzen. Lees vrijwel simpele instructie en voer deze leuke opdracht uit. 
http://www.natuurlijk.nl/pioniers/modderplantjes.htm
groei en ontwikkeling
Deze site gaat over ontwikkeling van de kikker. Alle stadia worden onder de loep genomen vanaf het ei tot en met volwassen dier.
http://www.tuininformatie.net/tk/53/kikkers.htm#DE METAMORFOSE
groei en ontwikkeling
een moestuin opzetten
Het is een prachtige site die handige informatie bevat over hoe je een tuin moet opzetten, hoe je je leerlingen erbij kan betrekken met allerlei opdrachten. De site bevat, om duidelijk te zijn, tips over hoe je als docent leerlingen aan het werk kan zetten, tips over leuke dingen die de leerlingen enthousiast maken om aan de slag te gaan. Om succesvolle lessen te hebben, moet je als docent structuur aanbrengen in zo een tuin. Individuele aanspreekbaarheid van de leerlingen is hierbij belangrijk. Om alle werkzaamheden optimaal te laten verlopen en om optimale inzet te krijgen van de leerlingen, moet elke leerling zich een beetje verantwoordelijk voelen voor zijn tuintje. Dat vereist nodige denkwerk en indeling voor de docenten, vooral als meerdere klassen hebben die in de tuin werken. Hierover vind veel handige tips op deze site.
Verder vind je hier de tijden wanneer je iets moet zaaien of aanplanten. Een schema van een plattegrond van de tuin met advies hoe je per jaar kan wisselen van gewassen, een soort roulatieschema.
Hoe je vogelverschrikker kan maken en waarvan staat er ook allemaal in.
Dus als je de ruimte hebt voor een moestuin en je bent enthousiast genoeg om aan zo iets te beginnen, raadpleeg dan deze site.
 
http://www.ping.be/~pin29174/gereedsc.htm
groei en ontwikkeling
metamorfose van de vlinder in beeld
Leerzame informatie en leuke plaatjes als ondersteuning bij de uitleg over metamorfose van een vlinder. Bij elk stadium van de ontwikkeling wordt in de leerlingentaal uitgelegd hoe dat stadium verloopt en is deze ondersteund door mooie plaatjes. Het is een leuke site om te zien met makkelijke en duidelijke uitleg. Hier kunnen de leerlingen de ontwikkelingsstadia goed koppelen aan de plaatjes, tot ontdekking komen hoe bijvoorbeeld zo een pop eruit ziet, mooie detail foto ervan zien. Het is zeer mooi in beeld gebracht.
De site leent zich voor gebruik als sponsopdracht, huiswerk, extra leerstof en visuele ondersteuning bij dit thema.
 
http://www.ping.be/~pin29174/vlinders.htm
groei en ontwikkeling
metamorfose van de kikker in beeld
Deze site is qua inhoud en doel te vergelijken met site die over vlinders gaat. De stadia van ontwikkeling van een kikker worden in simpele leerlingen taal uitgelegd en mooie plaatjes ondersteund. De site is geschikt als visuele ondersteuning bij dit hoofdstuk en aangezien de leerlingen vaak moeite hebben met voorstellingsvermogen over metamorfose is de site raadzaam.
De site leent zich voor gebruik als sponsopdracht, huiswerk, informatie voor werkstuk en visuele ondersteuning bij het begrip metamorfose.
 
http://www.colfoort.myweb.nl/pagina27.html#Geboorte%20van%20een%20Kikker
groei en ontwikkeling
Prachtige site.Boeiende informatie en mooie afbeeldingen. De leerlingen zijn er enthousiast over. Vijf hoofddiergroepen(zoogdieren, reptielen, vogels, amfibieën en insecten) worden hier behandeld.
Van elke hoofdgroep zijn er ongeveer drie voorbeelden weergegeven. (Bijvoorbeeld reptielen, daarvan ziet men slang en salamander.) Je kiest voor een dier van een bepaalde groep en je krijgt de ontwikkeling van dat dier te zien van eicel tot en met volwassendier.
Bij elk stadium zijn mooie afbeeldingen te zien en de tekst is geschreven op de manier dat het lijkt dat de dieren het zelf vertellen.  Elk dier vertelt alles over zich zelf, althans de weg die wordt afgelegd om groot te worden.
Na afloop krijgen de leerlingen de gelegenheid om puzzel in elkaar te zetten door vragen te beantwoorden die te maken met de tekst en afbeeldingen op de site.
 
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002dgroei/indexoud.htm
groei en ontwikkeling
animatie celdeling van worteltoppen
Deze animatie is geschikt voor het duidelijk maken van de groei van de wortel. De leerlingen krijgen een beeld hoe de cellen zich delen en hoe de groei en ontwikkeling plaats vindt.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/celstrekking.html
groei en ontwikkeling
Op deze site wordt het hoofdstuk helemaal doorgelopen  met behulp van vragen. De meeste vragen worden aan de hand van plaatjes gesteld. Door op ‘antwoorden’ of op ‘goed/fout’ te drukken krijgt de leerling te zien of hij/zij de opdracht goed gemaakt heeft.
Deze site kan het beste gebruikt worden als een interactieve check op het hoofdstuk.
 
http://www.trq.nl/school/B15.php
voeding en vertering
spijsvertering
Bij deze site krijg je eerst een afbeelding te zien dat je vooraf moet bestuderen. Alles over spijsverteringsstelsel. Vervolgens kun je kiezen voor mogelijkheid om je kennis te gaan testen en toets te maken.
Er zijn 15 meerkeuze vragen die betrekking hebben tot de afbeelding die getoond wordt. De leerling klikt een van de 4 mogelijkheden aan en krijgt gelijk te zien of het antwoord goed of fout is. Er wordt ook commentaar gegeven als het antwoord fout is. Op deze manier kun je kennis interactief testen en deze opdracht kun je ook als huiswerk opgeven.
 
http://members.tripod.lycos.nl/hetbiologielokaal/spijsvertering/spijsvertering1.htm
voeding en vertering
opbouw tand en afbeelding
Bij deze opdracht kun je oefenen met de bouw en functie van het gebit. Je krijgt een plaatje te zien en als je op een bepaald onderdeel klikt krijg je de uitleg van dat onderdeel. Het is een leuke site waarbij de leerlingen interactief bezig zijn en het is vooral handig omdat ze zelfstandig aan de slag kunnen.
http://www.tcc-dethij.nl/grassroots/3a4/mond/DE_MOND.htm
http://users.skynet.be/zoekheteensop/tand.htm
voeding en vertering
namen en afbeeldingen organen (interactief)
Deze site is zeer interessant om ermee aan de slag te gaan.
Je krijgt een torso van de mens te zien en alle spijsverteringsonderdelen erin. Alle onderdelen zijn van een letter voorzien. Als je op de letter klikt krijg de naam van het orgaan te zien. De bedoeling is dat de leerlingen van tevoren alle letters op een blaadje opschrijven met de bijbehorende namen. Als ze klaar zijn hebben ze de docent niet meer nodig om hun antwoorden te controleren. Het is dan kwestie van drukken op de letter en controleren of je het goed hebt gedaan.
Om het nog leuker te maken kun je een mooi werkblad erbij maken. Kijk naar het werkblad dat ik hierbij gedaan heb. Je stelt bijvoorbeeld vragen over bepaalde organen of je beschrijft een orgaan en de bedoeling is dat de leerling opzoekt over welk orgaan of onderdeel het gaat. Als het antwoord bijvoorbeeld lever is, dan moet de leerling even kijken op deze site naar de letter die naast het orgaan lever staat en deze noteren. Vervolgens krijgt ie een andere vraag en daar schrijft ie ook de eerste letter van op. Op een gegeven moment krijgt de leerling een woord te zien dat bestaat uit de letters die hij/zij zelf geschreven heeft.
Bijvoorbeeld: Je was geweldig!
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/mens_overigen/torso.html
voeding en vertering
gebit vleeseter (animatie)
Deze site bevat een animatie. Je krijgt een rondleiding door het gebit van de vleeseter. Er worden verschillende delen getoond en de tekst over de functies ervan verschijnt er ook. Het is mooi om dit te zien, maar eigenlijk moet je als docent zijnde deze site eerst zelf bekijken en enkele opdrachten maken over de site. Want als de leerlingen gericht kijken hebben ze er veel meer aan.
Je kunt ze bijvoorbeeld een vergelijkopdracht geven. Dat ze het gebit van de planteneter met het gebit van de vleeseter vergelijken.
De opdracht waarbij relatie tussen vorm en functie duidelijk naar voren komt. Waarom zijn de verschillende tanden en kiezen verschillend gebouwd?
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/planten_dieren/nerts.swf
voeding en vertering
werking spijsvertering
Op deze site wordt leuk beschreven op welke manier en door welke delen het voedsel zijn weg door het lichaam gaat. Alle onderdelen worden in het kort uitgelegd. Leuke dingen over dieet en waarom je dik wordt. De waarde van voedsel aan de hand van een tabel. Waarom mensen winden laten en andere leuke dingen..
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/maag_en_darmen.htm
verbranding en ademhaling
astma
Deze site sluit goed aan bij de behandeling van CARA ziektes. Op een schoolse manier wordt astma verduidelijkt en goed in beeld gebracht. Wat te doen om mogelijke oorzaken van astma te vermijden.
http://kinderen.webhotel.be/WO%20natuur/astma.htm
http://www.astmafonds.nl/
verbranding en ademhaling
de longen
De werking van de longen wordt op deze site eenvoudig beschreven met leuke voorbeelden erbij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de buiten en de binnenkant van de longen. De bouw van beide wordt beschreven op een voor leerlingen eenvoudige en aantrekkelijke manier. Over het middenrif wordt er ook het een en ander verteld. (zie werkblad 2)
Bij deze site is er een werkblad(2) ontwikkeld. De instructie voor de leerlingen staat op het werkblad. Het antwoordenblad(2) is er ook.
 
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/longen.htm
verbranding en ademhaling
rooktest (interactief)
Voor iedereen die rookt is deze site meer dan geschikt. Hier kun je jezelf testen en gelijk een uitslag krijgen. Volledig gratis.
Je wordt getest op drie punten. Waarom je rookt, wat voor rookgedrag je hebt en waar is het allemaal misgegaan voordat je begon met roken.
Er wordt je een advies gegeven dat bij jou rookgedrag of verslaving past.
 
http://medischnet.nl/rooktest/
bloed en bloedsomloop
naamgeving, onderdelen hart en bloedvaten (interactieve zelfstudie)
Op deze site kun je heel goed interactief aan de slag. De leerlingen kunnen vrijwel zelfstandig werken, want de weg die ze moeten afleggen is zeer duidelijk. Het is een goede visuele ondersteuning bij dit hoofdstuk. De opdrachten zijn lenen zich uitstekend voor het werk in groepjes.
De afbeeldingen(er zijn er 3) en delen daarvan zijn van letters voorzien en laten we gelijk aan de hand van een voorbeeld alles uitleggen.
De afbeelding van hart is hierbij te vinden. Alle hartdelen zijn van een letter voorzien. Als de leerling op letter gaat staan, dan krijgt ie een antwoord en beschrijving van functie te zien. Vervolgens kunnen ze zich zelf controleren door op de letters op deze site te gaan klikken. Verder zie je hier een tekening van bloedsomloop en deze is ook van letters voorzien. Je kunt hetzelfde doen als hiervoor.
Als laatste deel zien we hier twee afbeeldingen naast elkaar. Dat zijn de afbeeldingen van het hart. De delen zijn van letters voorzien, maar de bedoeling hierbij is dat men gaat vergelijken. Het is heel goed voor de leerlingen vanwege het besef van de ruimtelijke indeling van het hart. Hierbij kunnen ze oefenen met kijken naar ogenschijnlijk verschillende tekeningen en deze tot een beeld samenvoegen. Zie werkblad 2.
Van deze site vind je ook een werkblad in de map “practische opdrachten”. Werkblad 2. Tevens vindt u ook een antwoordenblad 2. Draai deze twee uit en deel alleen maar het werkblad aan de leerlingen uit. Er is een mooie afbeelding ter oefening opgenomen.
Verdere didactische aanpak en instructie voor de leerlingen staat op het werkblad beschreven.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/bloed/hart_bloed_eenvoudig.html
bloed en bloedsomloop
bloedsomloop (afbeeldingen, teksten en vragen)
Deze site bevat meerdere pagina’s over hart, aders, slag aders en haarvaten.
Je ziet hier mooie en duidelijke afbeeldingen die met leuke, makkelijke leesbare, duidelijke tekst ondersteund zijn. De leerlingen kunnen hier zelfstandig aan de slag. De weg wijst zich van zelf en de site is heel leerzaam.
Er staan heleboel leuke denkvragen die uitdagend van aard zijn. Leuke weetjes en feitjes.
Je ziet hier als eerst menselijk lichaam afgebeeld en de tekst ernaast. Je krijgt instructies over wat je precies moet doen. Als je dan met de muis over de afbeelding gaat worden de aders blauw en slagaders rood.
Verder zie je een prachtige detailtekening van een slagader, ader en haarvat naast elkaar. En zoals gewoonlijk op deze pagina krijg je eerst een informatieve tekst en dan van die leuke denkvragen. Het dwingt de leerling om goed te gaan kijken naar de verschillen tussen aders en slagaders. De afbeeldingen van hart zijn er ook.
Als de leerling vervolgens klikt op de haarvat krijgt deze een uitleg erover en een animatie te zien. Animatie gaat over de rode bloedcellen die door de haarvat bewegen. Er wordt een en ander verteld en enkele vragen gesteld. Zie bij werkbladen
LAAT DE LEERLINGEN DE VRAGEN MAKEN. DE DOCENT KAN HET CONTROLEREN MET HET ANTWOORDENBLAD, IN DE MAP PRAKTISCHE OPDRACHT, ZIE ANTWOORDENBLAD 3.
 
http://www.sanquin.nl/sanquin-nl/sqn_bloed.nsf/3a2242a452c1430fc1256776004bd295/0901bb0d36efb067c12568b90045f70d?OpenDocument
 
http://home.luna.nl/~gromit/
 
bloed en bloedsomloop
hart interactief
Deze site is in werkelijkheid een paradijs voor docenten en leerlingen. Alles eraan is interactief, of beter gezegd het zijn allemaal filmpjes die afgespeeld worden als jij op een knopje drukt. Alle filmpjes worden door tekst ondersteund.
De site laat filmpjes zien van het hart zelf, alle hartonderdelen, hart kwalen(hoe deze ontstaan enz) behandelingen van deze kwalen enzovoort.
Van deze site vind je ook een werkblad in de map “practische opdrachten”. Tevens vindt u ook een antwoordenblad. Draai deze twee uit en deel alleen maar het werkblad aan de leerlingen uit.
Verdere didactische aanpak en instructie voor de leerlingen staat op het werkblad beschreven.
 
http://www.hartstichting.nl/go/default.asp?mID=5524
http://www.bl.rodekruis.be/leerhoek/omloop.htm
 
bloed en bloedsomloop
weetjes over bloed
Kort overzichtje over de onderdelen van het bloed. Leuke weetjes en feitjes op een logische manier uitgelegd over bloed en de functie van diverse bloedcellen. Deze site is ook heel leuk voor de docenten, want er staan heleboel dingen die de leerlingen tof vinden om te horen.
ZIE WERKBLAD 5
Bij deze site is er een werkblad ontwikkeld met de instructie voor de leerlingen. De didactiek die hierbij toegepast wordt of beter gezegd de werkvorm is CHEK IN DUO’S.
Er zijn vragen die de leerlingen met behulp van site moeten beantwoorden. De docent moet van tevoren of de site uitprinten of computerlokaal regelen. Het antwoordenblad(5) is uitsluitend bedoeld voor de docenten.
 
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002aeigen-lichaam/van%20uk%20tot%20puk/bloed.htm
uitscheiding
werking van de nieren
De site bevat een zeer duidelijke afbeelding van een nier met zijn belangrijkste onderdelen. Er wordt uitgelegd over de opname van water en glucose en de tekst staat naast de afbeeldingonderdelen zodat het heel  makkelijk is om tekst aan de afbeelding te koppelen.
ZIE WERKBLAD 4
Wegens de voorstellingsmoeilijkheden bij dit onderwerp(bouw van nieren) is er ook een werkblad bij gemaakt dat het koppelen van tekst aan beelden bevordert.
De volledige instructie voor de leerlingen staat op het werkblad geschreven. Dit werkblad(Werkblad 4) is een tekenopdracht die de leerlingen dwingt om te vergelijken en actief, zelfstandig te leren.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/mens_overigen/nier.html
voortplanting en seksualiteit
condoomfilmpje
Op deze site krijg een grappig filmpje te zien over veilig vrijen. Je ziet de dekens en daaronder beweegt iets en je moet even geduld hebben totdat de man onder dekens begint te zingen. Een heel grappige tekst en je kunt ook je deze film aan je vriend of vriendin mailen.
http://www.soa.nl/condoomfilmpje.swf
voortplanting en seksualiteit
veilig vrijen
Veel voorlichtingsmateriaal
http://www.nvsh.nl/Pages/SeksueleInformatie/Veiligvrijen/Veiligac1.htm#condoom
voortplanting en seksualiteit
puberteit
Op deze site worden de kenmerken van de puberteit interessant behandeld. De veranderingen bij meisjes en jongen staan hierbij centraal. Bij meisjes wordt er extra aandacht besteed aan het ongesteld zijn met voorbeelden als maandverband en tampons. Kortom alle veranderingen die bij de puberteit behoren zijn hier te vinden.
http://www.kinderenwebhotel.be/WO_natuur/puberteit.htm
voortplanting en seksualiteit
vrouwelijke zaken
Hier kun je alles vinden over vrouw gebonden zaken in de hun ontwikkeling van kind naar vrouw. Op een rijtje zie je bevruchting, menstruatie, de eerste keer, de pil enzovoort.
http://www.dsdelft.nl/~jip/seks-v-cyclus.htm
voortplanting en seksualiteit
seksualiteit van a tot z
Deze site geeft op alle vragen omtrent seksuele voorlichting antwoord. Je kunt op alfabetische volgorde zoeken wat je wilt weten. Door op een eerste letter te klikken van het woord wat je zoekt, kom je bij de gewenste informatie geselecteerd op woord.
Dit is een perfecte leidraad voor het geven van de cursus seksuele voorlichting.
http://www.sexwoordenboek.nl/index.html
voortplanting en seksualiteit
anticonceptiemiddelen
Alle anticonceptiemiddelen en methoden op een rij en je moet alleen maar kiezen wat het beste bij je past. Heel raadzaam om deze site te bezoeken. Er wordt een algemene informatie gegeven over het middel en methode en de voordelen en nadelen daarvan worden behandeld.
http://www.cmdbv.com/ksantic.htm
voortplanting en seksualiteit
test je kennis over seks
Dit is een interactieve quiz waarbij je je kennis test over seksualiteit. Je vindt hier de meest actuele vragen die de jongeren bezig houden en zeer grote rol in hun leven hebben. 
http://www.seksualiteit.nl/?spelen/index.html?quiz1a.html
voortplanting en seksualiteit
bevruchting en deling (animatie)
Op deze site kan men zien hoe de spermacel naar de eicel gaat en daar zijn genetisch materiaal uitstort.
http://home2.pi.be/otrivine/bevruchting.htm
voortplanting en seksualiteit
de eerste negen maanden
De eerste negen maanden.
http://www.parentsplace.com/first9months/main.html
voortplanting en seksualiteit
de geboorte
De geboorte.
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/00012dsexuelevoorlichting/inhoud3.htm
erfelijkheid
interactief klonen
LET OP:  als je op deze pagina komt dan zie je de interactieve kloonopdracht niet gelijk. Je ziet eerst de hoofdtittel “BIOTECHNOLOGIE”  en daaronder een beetje tekst en die tekst staat hier met blauwe letters. Klik op deze tekst, kan ook hier, direct.
Vervolgens krijg je nog enkele regeltjes tekst te zien en daar klik je op 6e regel. De twee regeltjes waarop je moet klikken staat hieronder, overgenomen.
Aan de docenten zou ik willen aanraden om eerst zelf even naar de site te kijken.
1e tekst waarop je moet klikken:,
ga dan naar de pagina van eerste proef over toegepaste erfelijkheidsleer. Je vind er o.a. een interactief spelletje om erwtjes te kruisen. 22
2e tekst waarop je moet klikken:,
 Klik hier om een experiment te beginnen met twee willekeurige erwten.
Hier krijg je de mogelijkheid om zelf voor een wetenschapper te gaan spelen door erwten te klonen. Deze site is zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw geschikt. Afhankelijk van waar je het toepast is de opdracht die je aan leerlingen geeft ook verschillend.
Wat onderbouw betreft kun je met deze site prachtig laten zien dat de bijvoorbeeld twee ouders die dezelfde fenotype hebben, toch nakomelingen kunnen krijgen die anders zijn. Die kan je dan verder uitleggen aan de hand van genotype.
Wat de bovenbouw betreft kan de lol niet op met verscheidenheid aan opdrachten die je bij deze site de leerlingen kunt laten uitvoeren. Geef ze een opdracht om bepaalde fenotype of genotype te creëren, laat ze heel even voor Mendel spelen.
Bij deze site is er ook een werkblad ontwikkeld. Deze vind je in de map “practische opdrachten” en het werkblad heet WERKBLAD 5. De instructie voor de leerlingen is duidelijk en stapsgewijs. 
 
http://allserv.rug.ac.be/~jfbuysse/rugbioir/index.html?2eproef/biotech.htm
http://allserv.rug.ac.be/~jfbuysse/rugbioir/index.html?2eproef/biotech.htm
http://allserv.rug.ac.be/~jfbuysse/cgi-bin/nedpea/experiment.cgi?begin=yes
erfelijkheid
typen overervingen
(interactief)
Dit is een leuke interactieve site waarbij leerlingen kennis maken met de drie typen overervingen. Overerving met een dominante, recessieve en multifactorele gen. Er wordt uitgelegd door op een knop te drukken hoe groot de kans is op de ziekte of aandoening bij een bepaalde type overerving. De site is simpel en leuk uitgelegd, echt is voor de VMBO leerlingen. Ga erop en speel ermee. 
Bij deze site is er ook een werkblad ontwikkeld. Deze vind je in de map “practische opdrachten” en het werkblad heet WERKBLAD 1. Daarop staat de instructie voor de leerlingen en het enige wat de docent hoeft te doen is het uitdraaien van de werkbladen.
http://www.erfocentrum.nl/overerving/ad.html
erfelijkheid
mitose (animatie)
Hier zie je de perfecte animatie over de celdeling mitose. De deling van chromosomen wordt heel mooi getoond gedurende de hele deling. De leerlingen moeten echter niet letten op de namen van de verschillende fases, maar wel moeten ze deze celdeling vergelijken met meiose en deze staat beschreven op de volgende site.
Bij deze site is er ook een werkblad ontwikkeld met leuke plaatjes. Deze vind je in de map “practische opdrachten” en het werkblad heet WERKBLAD 3. Daarop staat de instructie voor de leerlingen en het enige wat de docent hoeft te doen is het uitdraaien van de werkbladen.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
erfelijkheid
meise (animatie)
Prachtige animatie die de celdeling meiose zeer duidelijk maakt. Ook op deze site moeten de leerlingen niet letten op de namen van de verschillende fases. De leerlingen moeten echter opmerken dat tijdens meiose vier dochtercellen ontstaan. Ook dat de chromosomen zich net iets anders gedragen als bij mitose.
Bij deze site is er ook een werkblad ontwikkeld met leuke plaatjes. Deze vind je in de map “practische opdrachten” en het werkblad heet WERKBLAD 4. Daarop staat de instructie voor de leerlingen en het enige wat de docent hoeft te doen is het uitdraaien van de werkbladen.
Ga dus nu naar WERKBLAD 4.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/meiose.html
erfelijkheid
dna en genetische manipulatie
(interactief)
Deze site gaat oorspronkelijk over genetische manipulatie, maar behalve dit wordt aan de leerling met behulp van interactieve animatie heel wat over de erfelijkheid uitgelegd. Beginnend bij de celkern en wat zich daar allemaal in bevind tot en met eiwitsynthese en genetische manipulatie.
Onderdelen die de revue passeren zijn: de cel, de celkern, chromosoom, DNA, RNA, de eiwitsynthese, de genetische code en manipulatie.
 
http://www.nrc.nl/W2/Lab/DNA/links.html
erfelijkheid
inleiding
Gezien de moeilijkheden die de leerlingen hebben om zich voor te stellen wat nou het verschil is tussen chromosoom, dna, gen is dit een geschikte site om dit onderwerp te introduceren. 
Er wordt stapsgewijs van groot naar klein uitleg gegeven over de begrippen celkern, chromosoom, dna en gen. Daarbij wordt nog het een en ander verteld over de mutaties en dit is natuurlijk ook stapsgewijs en makkelijk uitgelegd aan de hand van grappige voorbeelden.
Bijvoorbeeld: “EET DE TAART” verandert in
                       “EET DE STAART’ verandert in
                       “ EET DE TATAART’enz.
Bij deze site is er ook een werkblad ontwikkeld. Deze vind je in de map “practische opdrachten” en het werkblad heet WERKBLAD 2. Daarop staat de instructie voor de leerlingen en het enige wat de docent hoeft te doen is het uitdraaien van de werkbladen.
http://www.dmd.nl/nonscinl/genetica.html
erfelijkheid
chromosoom, dna en gen
Deze site geeft korte informatie over de moeilijkste begrippen van dit hoofdstuk. De bestandsdelen van genotypen (chromosoom, DNA, gen) worden van groot naar klein uitgeld wat vakdidactisch zeer verantwoord is. De celdeling wordt ook goed toegelicht, maar dan toegespitst op de erfelijke aspecten.
http://www.rfvo.nl/fragiele-x/genetica.html
http://proto.thinkquest.nl/~llb123/homepages/info/begrippen/
http://www.xs4all.nl/~wheerens/htmlver/extra.html#
 
erfelijkheid
wat is kanker
Wat is nou eigenlijk kanker? Hoe ontstaat deze? Wat wordt er allemaal door geraakt? Deze site geeft veel antwoorden op de meest gestelde vragen in de leerlingentaal. Hierbij worden de erfelijke aspecten ook behandeld.
http://www.eur.nl/fgg/kno/patientenzorg/oncologie/links.htm
erfelijkheid
ontstaan van de mens
Vanuit de genetische aspecten wordt het onderwerp het ontstaan van de mens behandeld.
De erfelijkheid wordt heel leuk uitgelegd en de volgende termen komen aan bod: de versmelting, chromosomen, vrouwelijke en mannelijke chromosomen, dna enz.
http://www.nav-vkgn.nl/brochure/erfelijk3.html
erfelijkheid
terminologie
Op deze site kun je jouw kennis over de termen van hoofdstuk erfelijkheid interactief testen. Je moet de ontbrekende woorden invullen en vervolgens checken.
http://users.bart.nl/~vanschie/Biologie/Links%20bij%20opdrachten/Links/hoofdstukkeuze%20totaal.htm
erfelijkheid
mammoet, wolharige neushoorn
Hoe worden fossielen in Nederland ontdekt? Welke vondsten hebben we hier in Nederland gedaan? Je ziet de kaart van Nederland en op elk deel van de kaart staat aangegeven welke prehistorische dieren daar gevonden zijn. Onder andere Mammoet, Wolharige Neushoorn en dieren ouder dan 1 miljoen jaar vinden we op de Nederlandse fossielen bodems. Klik op de kaart en ontdekt hoe het komt dat de fossielen van mensen op de zeebodem vinden.
http://www.museon.nl/1miljoen/intro.htm
erfelijkheid
natuurlijke selectie
berkenspanner
Door middel van dit voorbeeld van Berkenspanner wordt de term natuurlijke selectie duidelijker. En evolutie natuurlijk ook.
http://www.digischool.nl/bioplek/sheets/sheet_berkenspanner.html
regeling en gedrag
werking van de hersenen
Op een leuke, simpele manier wordt er een inleiding in de werking van hersens gegeven. De schrijver vergelijkt hersenen met een telefooncentrale en met behulp van leuke anekdotes legt ie de werking van hersens uit. De bewondering voor hersens is dan bij de lezer behoorlijk aanwezig.
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002aeigen-lichaam/van%20uk%20tot%20puk/hersenen.htm
regeling en gedrag
zintuigen van het paard
Zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Algemene inleiding in zintuigen en functies ervan. Er wordt een leuk verhaal verteld over de zintuigen van paard, waarbij de vergelijking tussen mens en paard centraal staat. Erg handige site om de aandacht van leerlingen te trekken en enthousiast te maken.
http://www.equus.nl/zintuige.htm
regeling en gedrag
het oog
Op deze site worden de drie afwijkingen van het oog behandeld. Bijziendheid, Verziendheid en Ouderdomsverziendheid. Deze verhalen zijn ondersteund met illustraties die meer duidelijkheid scheppen.
http://www.oogzorg.org/HetOog.htm
regeling en gedrag
weetjes over ogen
Leuke weetjes en feitjes over ogen. Er staan dingen op die de leerlingen erg trekken en deze leuke weetjes vergeten de leerlingen nooit. Test het uit.
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002dontdek-lichaam/wisje%20ogen.htm
regeling en gedrag
de huid
Op een simpele en zeer duidelijke manier wordt hier de bouw van huid getoond. In een simpele taal wordt de afbeelding van huid nog duidelijker gemaakt.
Drie hoofddelen van huid worden hier in het kort behandeld, hoornlaag, lederhuid en onderhuidbindweefsel.
 
http://users.bart.nl/~vanschie/Biologie/Links%20bij%20opdrachten/Links/regeling%20en%20gedrag%20totaal.htm
http://users.bart.nl/~vanschie/Biologie/
 
regeling en gedrag
hersenen en zenuwstelsel
Op deze site wordt op een makkelijke manier het centrale zenuwstelsel uitgelegd. Hier wordt deze vergeleken met de telefooncentrale. De weg en snelheid van de prikkel wordt hier ook behandeld. Het verschil tussen de gevoelszenuwen en bewegingszenuwen wordt hier ook uitgelegd.
http://users.bart.nl/~vanschie/Biologie/Links%20bij%20opdrachten/Links/regeling%20en%20gedrag%20totaal.htm
regeling en gedrag
het oor
Een hele leuke site! Deze site geeft op een vrij eenvoudige manier informatie over hoe het oor is opgebouwd en hoe het oor werkt. Alles wordt uitgelegd aan de hand van duidelijke illustraties.
Wat verassend is aan deze site het stukje ‘wist je dat’. Hier staan een aantal wetenswaardigheden over het oor op.
http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002dontdek-lichaam/hetoor.htm
mens en milieu
milieuproblematiek
Op deze site staan een paar milieuproblematieken uitgelegd. Ze zijn allemaal zeer actueel en in het bijzonder ZURE REGEN, BROEIKASEFFECTEN EN VERWOESTIJNING.  Zeer goed en stapsgewijs wordt de oorzaak, geschiedenis, aanpak en de oplossingen van elke problematiek besproken. Tevens vindt men hier problemen inzake luchtvervuiling, bodemverontreiniging en ozon. 
http://www.vitens.nl/output/data/vitens/
http://home-1.tiscali.nl/~knmg0130/l_biosfeer.html
 
mens en milieu
broeikaseffect
Hier wordt stap voor stap alles uitgelegd over de oorzaken, en gevolgen van de broeikaseffect.
Er wordt ook duidelijk verteld wat de broeikas is, het ontstaan ervan wordt gekoppeld aan menselijk gedrag in milieu. Zeer goede site die de mogelijkheid geeft om zich in deze milieuproblematiek te verdiepen.
 
http://home.planet.nl/~harinck/legotheek/presentatie/456-artikelenbank.htm
mens en milieu
bio-industrie
Op deze site kan men de actuele informatie krijgen over alle onderwerpen op het gebied van bio-industrie. De relatie met de derde wereld landen, invloed van deze industrie op de mens, dier, milieu. De BSE problematiek wordt hier ook duidelijk in beeld gebracht. Op deze site kun je in contact komen met mensen die gastlessen willen komen geven over bio-industrie.
http://bioindustrie.nl/
mens en milieu
melk een koe
(interactief)
Leuke site met een grappig spel.
http://www.ferryhalim.com/cowgame/      
stofwisseling
plantaardige en dierlijke cel
bovenbouw
Op deze site krijg een overzicht van animale en plantencel te zien. Je kunt de organellen in de cel bekijken en op die organellen aanklikken en dan krijg uitleg over. Er zijn mooie afbeeldingen te zien en dat ondersteunt de tekst enorm.
 
http://www.cellsalive.com/
 
stofwisseling
celmembraan
bovenbouw
Om  complexiteit van de stofwisseling te begrijpen moet men eerst de basis goed kennen. De celmembraan, waardoor de stoffen uitgewisseld worden. Op deze site zie je een duidelijk beeld van een celmembraan en alle onderdelen waaruit deze bestaat. Het is echter nodig om naar de site 3 ook te kijken, want daar worden de stofwisselingsprocessen aan de hand van de animaties uitgelegd en verduidelijkt.
http://www.digischool.nl/bioplek/images/celmembraan.jpg
 
stofwisseling
celmembraan en stofwisseling
(animatie)
bovenbouw
Op deze site kun je zien  hoe de structuur van de celmembraan tot stand komt, waaruit deze bestaat, wat de functie van verschillende membraanonderdelen is, hoe actief en passief transport verlopen, hoe de hormonen zich aan de membraaneiwitten kunnen binden en de stofwisseling in de cel beïnvloeden. 
http://www.digischool.nl/bioplek/images/celmembraan.jpg
 
stofwisseling
plasmolyse uicel
bovenbouw
Niet alleen de plasmolyse wordt hier aan de hand van de animatie verduidelijkt, maar de onderdelen van de uicel, plantencel dus. De functie van die delen wordt hier uitgelegd aan de hand van de afbeeldingen die men naar vooruit of achteruit kan spoelen. Uiteindelijk gaat het verhaal naar de essentie van plasmolyse en de oorzaak daarvan. 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/plasmolyse2.swf
ademhaling
druk en interpleurale ruimte versus longen
bovenbouw
Op deze site laten we de enkele termen de revue passeren: interpleurale ruimte, dode ruimte, longvlies en borstvlies. Deze termen en de druk in de longen versus druk in de interpleurale ruimte wordt op deze site met behulp van animatie en een bewegende grafiek uitgebeeld.
Waarom de druk in de interpleurale ruimte niet groter mag zijn dan de druk in longen? Weet jij dat? Lees hier verder.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/longen/interpleuraal.html
ademhaling
samenstelling in en uitgeademde lucht
bovenbouw
Deze site bevat een animatie en een animatiegrafiek waaruit men kan aflezen hoe de samenstelling van de uitgeademde lucht verandert. Wat de dode ruimte te maken heeft met deze samenstelling kun je hier verder lezen.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/longen/inhoudgaswisseling.html
ademhaling
verbranding in kankercellen
bovenbouw
Op deze site kun je lezen onder andere over de verbranding in de kankercellen en de behandeling van de kankercellen.
http://www.geneeskunst.nl/
vertering
oefentoets
bovenbouw
Deze pagina is erg geschikt om als check op de geleerde stof te gebruiken. Aan de hand van plaatjes worden er vragen gesteld en door middel van op het icoon ‘antwoorden’ en of  ‘goed/fout’ te drukken kan je controleren of het antwoord dat je gegeven hebt ook daadwerkelijk het goede antwoord is. Als ze de vragen van de eerste pagina hebben gehad kunnen ze op ‘volgende opdracht’ drukken en dan krijgen ze een nieuwe opgave over dit hoofdstuk.
http://trq.nl/school/II01spIJsv02.htm#volgende
vertering
spijsverteringskanaal
Op de site wordt aan de hand van een plaatje het spijsverteringskanaal doorgelopen. Bij elk onderdeel staat een verwijzing naar het plaatje en een stukje achterliggende informatie.
Deze site is vooral geschikt om de leerlingen kennis te laten maken met het onderwerp.
 
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/h_nl_digsystem_800.htm
vertering
enzymwerking (animatie)
bovenbouw
Op deze site wordt met behulp van een animatie het principe van de enzymwerking uitgelegd. Goede ondersteuning bij de beeldvorming van de studenten.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/enzymen/maltase.swf
vertering
namen en functie organen
Op deze site kom je veel interactie tegen. Het spijsverteringsstelsel wordt stuk voor stuk ontbloot en getoond. Door op de knopjes te drukken van een bepaald onderdeel, krijg je de naam en uitleg over de functie van dat onderdeel te zien. Hierbij kan men leuke werkbladen maken om meer inhoud aan de opdracht te geven.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/spijsvertering/spijsvertering2.html
transport
bloedcellen
bovenbouw
Duidelijk plaatje hoe de indeling van bloedcellen in elkaar zit. Hier kun je zien hoe de drie typen bloedcellen ontstaan. Visuele ondersteuning is van groot naar klein in uitleg gericht is het vakdidactisch zeer verantwoord.
http://www.nih.gov/news/stemcell/fig2.gif
transport
tegenstroomprincipe van bloedcellen
bovenbouw
Een duidelijke uiteenzetting van het principe. Om die uitwisseling van stoffen tussen bloed en weefselvloeistof te verduidelijken kan men de animatie op deze site gebruiken. Het principe van uitwisseling van stoffen wordt dan wel zeer duidelijk.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/bloed/tegenstroomprincipe.html
uitscheiding
filterwerking nieren (animatie)
bovenbouw
Op deze site wordt de bouw en functie van de nier helemaal uit de doeken gedaan. Beginnend bij de kapsel van  Bowman tot en met de urineblaas. Elk onderdeel wordt hier apart onder de loep genomen en de  bouw wordt gekoppeld aan de functie van dat deel. De delen waarvan we de bouw en functie bekijken zijn: eerste gekronkelde buis, lis van Henle, tweede gekronkelde buis, verzamelbuis. Actief en passief transport van stoffen laten we door middel van deze interactieve animatie de revue passeren. 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/mens_overigen/nier.html
zintuigen
bouw van de ogen
Op deze site tref je een duidelijk beeld over het bouw van het oog. De pagina is kort en gestructureerd.  De vier belangrijkste en fundamentele onderdelen worden hier behandeld.
http://www.looerf.nl/zienbouwvhoog.htm
zintuigen
werking van de ogen
Hier vind je een zeer duidelijke pagina over de werking van onze ogen. De werking van de ogen is uitgelegd aan de hand van de volgende termen: beelden zien, kleuren zien, pupilopening, iris, netvlies, harde oogrok en bescherming van het oog. Deze termen wordt dus gebruikt om dit onderwerp toe te lichten.
http://www.optiek-depauw.be/werking_oog.htm
zintuigen
testen van oogreflex en oorreflex
LET OP! Eenmaal op deze site aangekomen ga je naar: Sight vs. Sounreflex
Op deze site kun je je oogreflex en oorreflex testen. De leerlingen kunnen zich hierbij een beeld vormen over de snelheid waarmee de impulsen zich voortbewegen. Hoe lang duurt het voor het geluid mijn oor of beeld mijn oog binnen komt. Leuk en interactief.
 
http://www.edinformatics.com/il/il_bio.htm
zenuwstelsel
van oog tot hersenen
Van oog tot hersenen.
http://www.kuleuven.ac.be/facdep/medicine/dep_neu/neufys/zh_oogcx.htm
zenuwstelsel
neurotransmitter serotonine
animatie
bovenbouw
Hier wordt getoond hoe een neurotransmitter(serotonine) zich verplaatst van synaps naar synaps met behulp van een animatie.
http://web.inter.nl.net/hcc/F.Strijthagen/animatie.html
zenuwstelsel
actiepotentialen
(animatie)
bovenbouw
Op deze site kan men de animatie van actiepotentiaal bekijken en precies zien wat daarbij gebeurt. Animatie kun je zelf stoppen en laten afspelen als het je te snel gaat.
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/index.php?Page=253
zenuwstelsel
actiepotentiaal
De animatie is niet interactief. Je kunt we heel duidelijk zien wat er gebeurt bij actiepotentiaal met de celmembraan, dus als een impuls langskomt.
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/index.php?Page=253
hormonen
het belang van hormonen
bovenbouw
Aan de hand van hormoon secretine wordt het belang van hormonen uitgelegd.
http://www.autisme-nva.nl/secretine.htm
hormonen
negatieve terugkoppeling
animatie
bovenbouw
De animatie op deze site toont de antagonistische werking van de hormonen insuline en glucagon. Aan de hand hiervan wordt suikerziekte uitgelegd en negatieve terugkoppeling van deze hormonen.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/homeostase/eilandjesvl.html
spieren
anatomie van de knie
bovenbouw
Door middel van plaatjes wordt uitgelegd hoe de knie werkt. Een duidelijke aanvulling op de leerstof.   Kruisbanden zijn ook duidelijk te zien.
http://www.rad.washington.edu/anatomy/nlknee1.html
spieren
werking en bouw van spieren
animatie
bovenbouw
Met mooie afbeeldingen wordt het verschil tussen dwarsgestreepte en gladde spieren getoond. Stap voor stap loop je door de bouw en de werking van de spieren heen. Ook de werking van myosine en actine is hier aan de hand van een animatie te zien.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/spieren_botten/spierfilm.html
huid
de bouw van de huid
Op deze site is het overzicht van de huid lagen. Door het klikken op de knop kun je erachter komen welk deel van de huid het is.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/mens_overigen/huid.html
huid
regeling van lichaamstemperatuur
Bij de paragraaf 11.8 van dit boek kan deze site verhelderend werken.Aan de hand van de animatie die het woonhuismodel met menselijk lichaam vergelijkt wordt de regeling van de lichaamstemperatuur uitgelegd.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/homeostase/thermo2.html
huid
regeling temperatuur door negatieve terugkoppeling
bovenbouw
Hierbij richten we ons specifiek op het regelen van de temperatuur door de huidreceptoren. Daarbij speelt hypothalamus een belangrijke rol. Het principe van negatieve terugkoppeling wordt op deze site duidelijk in beeld gebracht.
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/homeostase/thermo3.html
immuniteit
aids
animatie
bovenbouw
Mooie uitgebreide site waar aan de hand van een animatie in etappes het hele proces van aids in kaart gebracht wordt. Bij elk onderdeel wordt er uitleg gegeven wat er op dat moment gebeurt in het lichaam.
http://www.roche-hiv.com/lifesycle_flash.cfm?link=HIVTreatment
immuniteit
humorale afweer en cellulaire afweer
animatie
bovenbouw
Op deze site zie je een animatie over de werking van het afweersysteem. Je kijkt naar het proces van afweer, beginnend bij een macrofaag en het eindigt bij de klonen van de t-helpercellen.
Zeer duidelijke site om de stof visueel te maken, dit is zeker een aanrader.
 
http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/afweer/Blymfocyten.html
gedrag
hormonen beïnvloeden leerprocessen
Op deze site kan men een interessant artikel lezen over de stresshormonen en hun invloed op de leerprocessen.
http://www.leidschdagblad.nl/serie_onderzoek/onderzoek_28.shtml
populatiebiologie
mammoet, wolharige neushoorn
Hoe worden fossielen in Nederland ontdekt? Welke vondsten hebben we hier in Nederland gedaan? Je ziet de kaart van Nederland en op elk deel van de kaart staat aangegeven welke prehistorische dieren daar gevonden zijn. Onder andere Mammoet, Wolharige Neushoorn en dieren ouder dan 1 miljoen jaar vinden we op de Nederlandse fossielen bodems. Klik op de kaart en ontdekt hoe het komt dat de fossielen van mensen op de zeebodem vinden
http://www.museon.nl/1miljoen/intro.htm
populatiebiologie
evolutie reptielen
Op deze site maken wordt een klein overzicht aangeboden over het begin van de ontwikkeling van het leven op aarde. Daarin vormden de reptielen een belangrijke rol.
http://www.artis.nl/inhoud/rept_e.htm
populatiebiologie
aanpassen doet overleven
De kernbegrippen natuurlijke selectie, soorten vorming en aanpassing aan de omgeving komen op deze site aan bod. Ze worden aan de hand van duidelijke afbeeldingen en makkelijk leesbare tekst stuk voor stuk uitgelegd.
http://www.digischool.nl/bioplek/sheets/sheet_natselectie.html
populatiebiologie
stripverhalen over evolutie
Korte en grappige strips over de discussies met betrekking tot de evolutie. ( suggestie: leuk als inleiding van een lessenserie).
http://members.aol.com/dwr51055/humor.htm
populatiebiologie
darwin versus lamarck
Beknopt overzicht van de verschillen tussen de theorie van Darwin en Lamarck. Controversen en conflicten worden op een rijtje aangeboden
http://fabiant-www.uia.ac.be/fabiant/seminar1.html
populatiebiologie
samenhang evolutie in biologie
Alle onderwerpen van de evolutie laten we hier de revue passeren. Je ziet hier de evolutie op alle niveaus. Populatie en soorten evolutie, cellulaire evolutie, moleculaire biologie en alles wat je maar kan bedenken. 
http://www.bio.uva.nl/propedeuse/CORE/00/0B/E0.HTML
populatiebiologie
voor liefhebbers
Uitgebreide site over de evolutie. Een breed scala aan evolutieaspecten komen hierbij aan bod. Geschiedenis van levenswetenschappen, grondleggers van evolutie, geschillen tussen de wetenschappers en kerk enz.
http://www.digischool.nl/bioplek/inhoudbovenbouw.html#evolutie
ecologie
kringloop van stikstof
animatie
Bij introductie van dit onderwerp is deze site heel geschikt om kringloop van stoffen te visualiseren. Dit is maar 1 van de vele kringlopen, maar het principe wordt dan wel duidelijk.
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/index.php?Page=280
ecologie
natuurbeheer in nederland
Hier kan men o.a. lezen over natuurlijke begrazing, kudde beheer, wilde runderen, terugkomst van Bevers in Nederland en hoogwaterzorg. Alle actuele informatie die bij dit hoofdstuk toegepast kan worden
http://www.arknature.nl/ark-kudde/
ecologie
ziekten en plagen voorkomen
Op deze site wordt u een overzicht aangeboden van bescherming van gewassen. Er wordt iets verteld over geschiedenis van bestrijdingsmiddelen en plagen verteld. Er wordt een vergelijking getrokken tussen de bestrijdingsmethodes in de jaren 90’ en jaren 2000.
Ook de gevolgen voor het milieu worden op rij gezet.
 
http://www.minlnv.nl/thema/plant/gewasbes/brochure/