... zijn gewetenloos - moralistisch - tevreden gestemd