V I D E O   Onderwerp   O R D E N E N
 
Bio Bits 67    Ordenen
Niveau: 1 tl/h/v -  3 vmbo

Ordenen
Al ver voor onze tijdrekening bestond er een systeem om levende organismen in te delen. Zo splitste de Griekse wijsgeer Aristoteles alles wat leefde op in twee groepen: planten en dieren. Hij keek hierbij naar de mogelijkheid om te kunnen bewegen, de manier van voeden en naar groeipatronen van organismen. In de vierde eeuw hanteerde St.-Augustinus nog enkele andere kenmerken: zo splitste hij de dieren op in nuttige, schadelijke en overbodige.
 
Vragen:
 
1    Op welke manier zijn organismen in Naturalis geordend?
2    Verklaar de naam weekdieren. Hoe beschermen weekdieren hun lichaam meestal?
3    Noem drie verschillende groepen weekdieren.
4    Hoe heten de delen waaruit de poten van geleedpotigen bestaan?
5    Waaraan danken de gewervelde dieren hun naam?
6    Wat is de naam voor de groepen waarin gewervelden worden onderverdeeld?
7    Uit welke vijf klassen bestaan gewervelde dieren? Noem bij elke klasse een diersoort als voorbeeld. Zet alles in een nette en overzichtelijke tabel.
8    Zoogdieren zogen hun jongen. Dit is een kenmerk van alle zoogdieren. Noem nog twee kenmerken van de klasse van de zoogdieren.
9    Alle roofdieren stammen af van slechts een voorouder. Deze bewering is juist / onjuist.
10    Zoolgangers zijn dieren die op hun voetzolen lopen. Geef een voorbeeld van een zoolganger.
11    Soorten hebben een wetenschappelijke naam. Deze bestaat uit twee delen. Felis tigris betekent tijger, Felis leo
betekent leeuw. Waarom heet Felix de Kat zo, denk je?
12    Zet de volgende begrippen in de juiste volgorde: Soort (tigris) - Familie (katachtigen) - Klasse (zoogdieren) - Orde (roofdieren) - Afdeling (gewervelde dieren) - Rijk (dieren)
13    Welk gemeenschappelijk kenmerk van alle roofdieren wordt er tijdens de video genoemd?