ZOOTRACK  samenvattingen - powerpoints - oefenen - toetsen - webquests - clips - planningen - vaardigheden - studietips

B I O L O G I E
 
onderwijs - website
 2 mhv
 
 
 In de media verschijnen vaak artikelen over allerlei  
 biologische onderwerpen. Als aanvulling kunnen ze   
 erg geschikt zijn voor gebruik in de klas.
 lees meer >>
 
 Gips-practicum
 
 Een oud idee in een nieuw jasje.
 Maak met behulp van oude modellen weer nieuwe.
 Gips gieten in zelfgemaakte mallen.
 Zo moeilijk is het niet.
 lees meer >>
 
 Bijna alles om je heen heeft met biologie te 
 maken. Deze keer vanuit de journalistiek naar
 aanleiding van
 

 lees meer >>

 "Meneer, we kunnen ons niet meer concentreren."
 Wat doe je als het 8ste uur het lastigste moment 
 van de dag is? In NVOX (Magazine voor Onderwijs in
 de Natuurwetenschappen) staat het hele artikel.
 
 Wenteltrap IVO en DNA
 Een leerzame brochure, uitgebracht door uitgeverij 
 ZORN. Klik voor uitleg over erfelijkheid en leer over 
 basisbeginselen van de moderne biotechnologie.
 
 
EKM & CRS
 Deze twee weten het allemaal goed te relativeren. 
 Doe, net als EKM & CRS, inspiratie op.
 In elke setting speelden ze zichzelf, namelijk
 Harrie Eijkemans & Roberto Cristofoli.
 

Contact     Nieuws     Disclaimer     Sitemap     Hulp    

Docenten vragen hier het wachtwoord voor de toetsantwoorden aan.