... geen daden maar woorden, geen klassen maar taakuren