V I D E O  Onderwerp   D E T E R M I N E R E N
 
Bio Bits 69   Determineren
Niveau: 2 tl/h/v -  3 vmbo

Determineren
Op een dag vindt iemand een onbekende schelp op het strand. Hij wil weten wat de naam is van het dier dat er in zat. Hoe moet hij daar achter komen? Er zijn manieren om te weten te komen hoe een bepaald dier of een bepaalde plant heet, tenminste als het al eerder ontdekt is en door iemand is opgeschreven of getekend. Het stapsgewijs opzoeken van kenmerken via een ingewikkelde lijst, heet determineren.
Vragen:
1    Noem enkele verschillen tussen een herbarium en een flora.
2    Het verenkleed van een vogel kan een kenmerk zijn voor zín soort. Is dat ook voor wat betreft zín gezang? Leg uit waarom je dat vindt.
3    Met behulp van een zoekkaart uitvinden om welke vlinder het gaat, is ook een manier van determineren. Deze bewering is juist / onjuist.